ForsideEmailDSI ProfilBehandlingscentreInformation 

Nyhedsbrev september 2014

Hermed sender jeg en kort orientering om nye personalemæssige og faglige forandringer og tiltag, som vil komme til at styrke DSI Springbrættets arbejde fremover.

Vi har desværre måttet bringe vores samarbejde med afdelingsleder Marianne Stokholm til ophør. Som følge heraf har vi lavet en ny organisationsplan, som har medført, at nuværende afdelingsleder på Slusen, Frederikke Mølgaard også bliver afdelingsleder på Springbrættet. Forstander Susanne Holden vil fortsat varetage den overordnede ledelse.
Vi mener, at den ny organisationsplan vil gøre arbejdet på Springbrættet og Slusen endnu bedre, til gavn for vores elever og samarbejdspartnere.

Den nye organisationsplan vil ligeledes byde på nogle omstruktureringer personalemæssigt såvel som behandlingsmæssigt. Der vil fremover være endnu mere fokus på faglighed og kvalitet i vores daglige arbejde.

Nyt fra Springbrættet
Flemming Bruun, som tidligere var på Slusen som terapeut og kontaktperson, er blevet flyttet til Springbrættet, hvor han vil varetage ”Jeg-gruppen”, bidrage i gruppeterapier og undervisning. Hertil vil Flemming også agere som kontaktperson, ligesom han via sit høje faglige niveau vil byde ind med nytænkning, udvikling og kvalitetssikring.

Nyt fra Slusen
I stedet for Flemming Bruun, som jf. ovenstående er flyttet fra Slusen, har vi ansat Michael Andersen, som tidligere har arbejdet på Rusmiddelcenter Silkeborg. Michael er uddannet pædagog og psykoterapeut og har i en længere periode været ansat som fast vikar på Slusen. Han er derfor bekendt med den daglige struktur og vores menneskesyn og værdier. Michael har ligeledes en kognitiv uddannelse samt Nada-uddannelse, som alle er gode kvaliteter i arbejdet med elever i forbindelse med afgiftning og stabiliseringsfasen. Behandlingsmæssigt vil Michael bidrage på gruppemøder og undervisning, ligesom han vil være kontaktperson.

Forstærkede psykiatri- og lægekompetencer
Henrik Rindom er blevet ansat som konsulent på Slusen/Springbrættet. Vi er glade for at have indgået en fast aftale med Henrik, hvorved vi har en psykiater tilknyttet behandlingen. Det er både en kvalitetssikring men også en fastholdelse af vores, i forvejen, høje faglige niveau. Behandlingsarbejdet vil derved i den kommende tid blive endnu bedre, og vi er sikre på, at Henriks mangeårige arbejde på misbrugsområdet vil bidrage hertil.

Læge Poul Henning Krog har i flere år været tilknyttet Slusen. Vi er rigtig glade for dette samarbejde, og vi ser det som en væsentlig del af behandlingen på Slusen. Vi har i den sammenhæng løbende benyttet os af Poul Hennings kompetencer i behandlingen på Springbrættet og har derfor indgået en formaliseret aftale med Poul Henning, således at han fra august 2014 også varetager det lægelige ansvar på Springbrættet.

Skulle du have spørgsmål eller ønske uddybende information, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Susanne Holden
forstander

Direkte 22 70 00 47


 

Nyhedsbrev september 2014
Personalemæssige og faglige forandringer og tiltag, vil komme til at styrke DSI Springbrættets arbejde fremover.

[ Læs hele artiklen her ]

Ledige pladser
Slusen: 
Der er 1 ledig plads den 7. november og yderligere 1 plads den 14. november 2017.

Ved akut - ring tlf. 75 27 80 66
eller til Afdelingsleder Frederikke
Mølgaard tlf. 27 64 97 87.

Springbrættet: 
Pladsreservationer sker via
Slusen
eller direkte til
forstander Susanne Holden
tlf. 22 70 00 47 eller
75 25 80 66.


Kæruphus: 
0 ledige.