springbraettet_baenk

Behandlingsforløbet på Springbrættet er opdelt i tre faser, der skal være med til at sikre eleven de optimale forhold for en effektiv behandling.

Fase 1: Ny elev (varer ca. 1 måned)

I den første del af behandlingen er det målet, at eleven lærer Springbrættet og husets kultur at kende. Eleven får en kontaktperson og deltager i terapi og undervisning (dog på et ”lettere” niveau end de øvrige elever). Særligt vil eleven arbejde på at gøre op med sit gamle liv og sætte personlige mål for behandlingsopholdet (som udmunder i udarbejdelsen af en behandlingsplan).

Bevægelsesfrihed: Eleven må kun forlade Springbrættets område, hvis det er i følge med en medarbejder.

Fase 2: Elev (varer ca. 2-3 måneder)

I denne periode lærer eleven at tage ansvar for sig selv. Det betyder, at eleven skal deltage aktivt i de forskellige møder i huset og får flere pligter og mere ansvar. Særligt arbejder eleven med at indgå i relationer i huset.

Bevægelsesfrihed: Eleven må kun forlade Springbrættets område, hvis det er ifølge med en medarbejder. Spørgsmålet om bevægelsesfrihed kan dog tages op 14 dage før, eleven overgår til at blive ’gammel elev’.

Fase 3: Gammel elev (varer ca. 1-3 måneder, afhængig af den samlede behandlingstid)

Som ’gammel elev’ skal eleven kunne tage ansvar for sig selv og huset og være afklaret i forhold til stoffer – dvs. kunne sige nej. Hvis noget ikke fungerer i huset, skal eleven således kunne tage et medansvar for, at det bliver bragt i orden. Der arbejdes meget med behandlingsplanen for at nå elevens individuelle målsætninger. Desuden forventes det, at eleven er i stand til at motivere og virke som forbillede over for ’nye elever’.

Bevægelsesfrihed: Eleven må, efter aftale, selv tage til de nærliggende byer, dog ikke Esbjerg. Derudover har eleven også mulighed for at tage på weekend en gang om måneden.