”Målrettet behandling med mennesket i fokus”

DSI Springbrættet tilbyder målrettet døgnbehandling for stofmisbrugere, fortrinsvis i alderen 17-35 år.

Når vi sammensætter et behandlingsforløb, tager vi altid udgangspunkt i den enkelte elevs behov og samarbejder tæt med kommunen for at skabe de bedste betingelser for eleven. Vi har fire behandlingscentre i Sydjylland med hver sit speciale. Det betyder, at vi kan tilbyde samlede behandlingsforløb samt afgrænsede behandlingsforløb inden for et af specialerne: afgiftning og stabiliseringprimær behandling og terapi – udslusning og integration i samfundet

Slusen

Slusen (14 pladser)

Afgiftning og stabilisering af stofmisbrugere, inkl. behandling af elever, der har været i tilbagefald. Varighed: 1-2 måneder. Sted: Oksbøl.

Læs mere
Springbrættet

Springbrættet (16 pladser)

Primær behandling med individuelle undervisnings- og terapiforløb, hvor eleven udrustes til at klare en hverdag uden stoffer. Varighed: 3-7 måneder. Sted: Kærup

Læs mere
kaeruphus_facade

Kæruphus (5 pladser)

Udslusning på landet i trygge rammer med tilrettelæggelse af uddannelses- eller praktikforløb. Varighed: efter aftale. Sted: Kærup.

Læs mere
gade_holberg_alle

Holbergs Allé (3 pladser)

Udslusning i Esbjerg i et lille bofællesskab, særligt for elever, som ønsker at bosætte sig i Esbjerg. Varighed: efter aftale. Sted: Esbjerg.

Læs mere

Et samlet faseopdelt behandlingsforløb

Vi har opdelt behandlingsforløbet i flere faser for at skabe de bedste vækstbetingelser for den enkelte elev. DSI Springbrættet er den samlede betegnelse for vores behandlingstilbud, mens Springbrættet er vores primære behandlingscenter.

Afgiftning og stabilisering (Slusen): 1-2 måneder

Den første del af behandlingen, afgiftning, foregår på Slusen og varer typisk 7-30 dage. Herefter er eleven i stabilisering og indslusning, som varer 1-2 uger. Efter aftale flytter eleven videre til primær behandling, enten til Springbrættet eller anden institution.

Primær behandling og terapi (Springbrættet): 3-7 måneder

Springbrættet tilbyder målrettet primær behandling med fokus på terapi, undervisning og socialpædagogiske tiltag. I begyndelsen af opholdet vil eleven arbejde med at sætte personlige mål for behandlingen. Hver uge har en fast struktur med varierende aktiviteter og forskellige terapiformer (både gruppeterapi, individuel terapi og kunstterapi), hvor vil eleven komme til at arbejde med sig selv og ikke mindst relationen til andre mennesker. Som forløbet skrider frem vil eleven få tildelt mere ansvar, både i forhold til eget liv, praktiske gøremål og fællesskabet i huset.

Udslusning (Kæruphus/Holbergs Allé): varighed efter aftale

Ved udslusning flytter eleven ind i en selvstændig bolig, Kæruphus, i nærheden af Springbrættet. Udslusningsforløbet kan variere alt efter, hvilken aftale der er indgået. Som en del af udslusningen vil der også blive tilrettelagt et praktik-/uddannelsesforløb. For elever, der ønsker at bosætte sig i Esbjerg, tilbyder vi også et særligt udslusningsforløb i bofællesskabet Holbergs Allé i Esbjerg.

Efterværn

Den første periode efter endt behandling kan være svær for mange elever med øget risiko for tilbagefald. Vi tilbyder derfor efterværn, så eleven får den nødvendige støtte til at tackle hverdagens udfordringer uden brug af stemningsregulerende midler.