springbraettet_tegninger

”Terapi er det stærkeste tilbud til vores elever”

På DSI Springbrættet lægger vi stor vægt på psykoterapien i behandlingen

Vi tror på, at det først og fremmest er på det indre plan, der skal skabes en forandring hos den enkelte elev. Denne forandring vil så vise sig på det ydre plan i form af ændret adfærd – både i det praktiske og i de mellemmenneskelige relationer.

Igennem terapien er det målet, at eleven lærer sig selv bedre at kende, bliver opmærksom på sig selv og får lyst til at skabe en forandring, hvor der er behov for det.

Når eleven får en større indsigt i sig selv (dvs. større selvbevidsthed) – både i sin egen historie og sin samtid (samfundet og verden) – er det vores erfaring, at eleven får en større lyst til at forandre sit liv. Forandring kræver nemlig handling og indsigt giver motivation til at skabe forandring.

Krops- og gestaltterapi

DSI Springbrættet anvender hovedsageligt krops- og gestaltterapi i behandlingen af den enkelte elev. Kroppen afgiver en række signaler, og det er disse signaler, den enkelte elev skal lære at kende og kunne forholde sig til.

Igennem terapien hjælper vi eleven med at finde årsagen til misbruget og få bearbejdet det. Samtidig hjælper vi eleven til at finde sine egne indre værktøjer og redskaber til at fastholde sig selv i stoffrihed og kunne leve ”det gode liv”, dvs. et liv hvor eleven er tro mod sig selv og kan tage ansvar for sit eget liv.

I terapien vil der bl.a. blive arbejdet med følgende emner:

 • Misbrug – hvorfor er jeg havnet her?
 • Vrede, opgivelse, had, skyld, sorg m.m.
 • Opstilling af egen behovspyramide
 • Beslutningstagning
 • Forhold til gamle venner og bekendte
 • Familie
 • Målsætning (personlig, familie, venner, fritid, faglighed m.m.)
 • Forelskelse og parforhold
 • Livsformer, subkulturer, livskvalitet mm.
 • Tegning, maling, modellering med ler, rollespil,
  kropssprog og stemmebrug
 • At leve det gode liv
 • Tegn på tilbagefald (Terence T. Gorski og Merlene Miller’s bog: ”Advarselstegn på tilbagefald”)
 • Projektioner
 • Meningen med livet
 • Forhindringer
 • Clean-/misbrugsterapi

Individuel terapi og gruppeterapi

Vi anvender både gruppeterapi og individuel terapi. Ved individuel terapi vil eleven komme til at arbejde med dybereliggende grundkonflikter og traumer.

Familieopstilling

Familieopstilling er en metode til at afdække, belyse og bearbejde de skjulte strukturer, som menneskelige relationer er formet efter og styret af.

Kunstterapi

Kunstterapien er også en væsentlig del af behandlingen på institutionen Springbrættet. Den supplerer og understøtter krops- og gestaltterapiens metoder, samtidig med at den har sit eget sprog: det kreativt udtrykkende og kontakten til det indre ubevidste. Læs mere om kunstterapi her