Springbrættet Terapi

På Springbrættet anvendes forskellige terapiformer, som vi forsøger at tilpasse den enkeltes behov.

Særligt benyttes metoder fra krops-/gestaltterapi. Kroppen giver en række signaler, og det er disse signaler, den enkelte skal lære at kende og forholde sig til.

I terapien vil der bl.a. blive arbejdet med følgende emner:

 • Misbrug – hvorfor er jeg havnet her?
 • Vrede, opgivelse, had, skyld, sorg m.m.
 • Opstilling af egen behovspyramide
 • Beslutningstagning
 • Forhold til gamle venner og bekendte
 • Familie
 • Målsætning (personlig, familie, venner, fritid, faglighed m.m.)
 • Forelskelse og parforhold
 • Livsformer, subkulturer, livskvalitet mm.
 • Tegning, maling, modellering med ler, rollespil, kropssprog og stemmebrug
 • At leve det gode liv
 • Tegn på tilbagefald (Terence T. Gorski og Merlene Miller’s bog: ”Advarselstegn på tilbagefald”)
 • Projektioner
 • Meningen med livet
 • Forhindringer
 • Clean-/misbrugsterapi

Kunstterapi

På Springbrættet er en del af behandlingen kunstterapi. Vi tilbyder kunstterapi både som gruppeterapi og individuel terapi.

Kunstterapi er en kreativ og selvudviklende terapiform, hvor eleverne får mulighed for:

 • at arbejde fysiologisk med personlig centrering, grounding, indre opmærksomhed og ydre personlig stabilisering.
 • at arbejde med indre billeder af fortrængte og glemte erfaringer gennem meditation og aktiv imagination – Guided Fantasy.
 • at arbejde med udtryk for oplevelser og erfaringer gennem forskellige kreative og kunstneriske medier, såsom maleri, skulptur, collage, tegning, det narrativt fortællende samt kropsdynamiske og psykodramiske øvelser.
 • at analysere og relatere de kreative indtryk og udtryk til egne personlige udviklingsforløb og derigennem støtte afvikling af gamle og hæmmende tanke- og adfærdsmønstre.
 • at arbejde med gruppetemaer og bruge gruppen som spejl og afstemning for udvikling af positiv identitet, selvtillid og opbygning af selvværd.
 • at udvikle nye kontaktformer og få erfaring med sikre voksne og tilknytning gennem den terapeutiske relation.

 

Kunstterapiens psykologi:

 • Kunstterapien bygger på den Jungianske analytiske psykologi og er i sin praksis en kombination af kreative skabende indtryks- og udtryksprocesser og psykoterapeutisk analyse.
 • Det terapeutiske arbejde henter inspiration fra såvel Østens som Vestens filosofi og psykologi.
 • Det grundlæggende menneskesyn er humanistisk og eksistentialistisk.
 • Dybdepsykologi, moderne selvpsykologi og bevidsthedspsykologi er vigtige elementer i den psykoterapeutiske, analytiske del.
 • Kreativitetsteori, kunstnerisk æstetisk teori og legens udviklingspsykologi er fundamentet for de tre aktive kreative processer.
 • Kognitiv teori og neuropsykologi inddrages også.

Jeg-gruppen

Målet med Jeg-gruppen er, at eleverne bliver optaget af at mærke og erfare udviklingen af deres grundlæggende selv-potentialer og øver sig i at fremstille sig selv.

En del af eleverne, der starter i behandlingsforløb på Springbrættet, har begyndervanskeligheder i forhold til at turde indgå kommunikativt i den daglige praksis og gruppeprocesserne i huset.

Jeg-gruppens mål er derfor at styrke den enkeltes selvværd og selvtillid, dvs. at lære at give sig selv betydning – og modtage betydning i større fora; at turde ytre sig og være deltagende; at respektere sig selv og andre.

Jeg-gruppen er fx for elever, der kommer med en fastlåst ydre sikkerhedsidentitet, som de bruger som undgåelsesstrategi i større forsamlinger, eller for elever, der er skrøbelige og har diffuse identitetsstrukturer.

Læs mere i brochuren om Jeg-gruppen

Springbrættet Ler