slusen_krus

”Alle har ret til at blive set, hørt og oplevet”

Menneskesyn og eksistentialistisk grundlag

Vi har et humanistisk menneskesyn – en urokkelig tro på menneskets mulighed for udvikling og vækst, når de er under de rette vækstbetingelser.

Vores fokus er på det ”raske/sunde menneske”, dvs. ikke sygdomsorienteret, men derimod baseret på den antagelse, at vores elever har en ”fri vilje” og en iboende evne til at tage ansvar for egne handlinger.

Vi tager også udgangspunkt i Maslows behovspyramide, da vi mener, den er en god pejling på menneskets grundlæggende behov for at have et godt liv.

Samtidig sætter vi fokus på vigtigheden i at lære sig selv at kende og ikke mindst acceptere sig selv, som den man er.

Denne tilgang skal danne grundlag for, at eleverne får lyst til at leve ”det gode liv” uden stoffer – et liv hvor man tager ansvar for sig selv og ikke længere har grund til at flygte, men tør at være tro mod sig selv, så man får det godt.

Værdigrundlag

  • Vi mener, at alle mennesker er unikke – at det er i orden at være “anderledes”, og at ingen behøver at føle sig forkerte.
  • Vi mener, at gode relationer og kontakt skaber konstruktiv udvikling.
  • Vi tror på, at øget selvindsigt skaber lyst til forandring og motiverer mennesket til at træffe de “rigtige” beslutninger.
  • Vi betragter misbrug som et symptom på bagvedliggende personlige problematikker.

Uddybning af vores værdigrundlag

Hos os er alle elever

Vi bruger begrebet ”elev”, og ikke klient, ud fra det menneskesyn, at vi alle er elever i ”livets store skole”. Vores behandlere er således også elever. Vi ser livet som en proces, en rejse, hvor vi hele tiden lærer nyt. Vores behandlere er også selv elever i ”livets store skole”. Vi er alle på vej. Det betyder, at vi som behandlere nødigt byder vores elever noget, som vi ikke selv vil være villige til at efterleve.

Mennesket kan af natur ikke være forkert

Vi tror på, at alle som udgangspunkt er ”rigtige” og fortjener at blive set, hørt og oplevet. Det kan ikke lade sig gøre at være ”forkert”, og ingen behøver derfor at føle sig forkert. Alle mennesker er unikke, og det er derfor i orden at være ”anderledes”.

Værdien af kontakt

Vi har alle brug for at blive set igennem kontakt og nærvær med andre. God kontakt mellem elev og behandler skaber også større tillid, som fører til større åbenhed og dermed mulighed for at skabe vedvarende forandring på det indre plan. Behandlere på DSI Springbrættet skal derfor være forbilleder i forhold til åbenhed og turde bruge sig selv og deres faglighed i et harmonisk samspil. Eleven skal på den måde få erfaring med at kunne føle sig set, mødt og rummet. Samtidig får eleven træning i at møde og se andre.

Ressourceorienteret tilgang

Igennem den daglige struktur og psykoterapien m.v. søger vi efter elevens iboende ressourcer, så disse kan udvikles frit. Vi undersøger, om der er tale om blokeringer og forsvarsmekanismer, der er udviklet for at dække over svigt, frygt, traumatiske oplevelser m.m. Ved at få bearbejdet disse kan selvværdsfølelsen og dermed troen på et godt liv øges.

Mål om frigørelse

Frem for at gøre oprør gennem brug af stoffer (hvilket kun går ud over eleven selv), skal eleven få mod på at melde sig ind i samfundet og finde sin plads og sit ståsted, hvor han/hun har mulighed for at blive hørt. Eleven skal således blive fri af uhensigtsmæssige mønstre, således at der kan skabes mulighed for et samfundsmæssigt og socialt tilfredsstillende liv.