maling_springbraettet_2

På Springbrættet er en del af behandlingen kunstterapi. Vi tilbyder kunstterapi både som gruppeterapi og individuel terapi.

Kunstterapi er en kreativ og selvudviklende terapiform, hvor eleverne får mulighed for:

 • at arbejde fysiologisk med personlig centrering, grounding, indre opmærksomhed og ydre personlig stabilisering.
 • at arbejde med indre billeder af fortrængte og glemte erfaringer gennem meditation og aktiv imagination – Guided Fantasy.
 • at arbejde med udtryk for oplevelser og erfaringer gennem forskellige kreative og kunstneriske medier, såsom maleri, skulptur, collage, tegning, det narrativt fortællende samt kropsdynamiske og psykodramiske øvelser.
 • at analysere og relatere de kreative indtryk og udtryk til egne personlige udviklingsforløb og derigennem støtte afvikling af gamle og hæmmende tanke- og adfærdsmønstre.
 • at udvikle nye kontaktformer og få erfaring med sikre voksne og tilknytning gennem den terapeutiske relation.
 • at arbejde med gruppetemaer og bruge gruppen som spejl og afstemning for udvikling af positiv identitet, selvtillid og opbygning af selvværd.

Kunstterapiens psykologi:

 • Kunstterapien bygger på den Jungianske analytiske psykologi og er i sin praksis en kombination af kreative skabende indtryks- og udtryksprocesser og psykoterapeutisk analyse.
 • Det terapeutiske arbejde henter inspiration fra såvel Østens som Vestens filosofi og psykologi.
 • Det grundlæggende menneskesyn er humanistisk og eksistentialistisk.
 • Dybdepsykologi, moderne selvpsykologi og bevidsthedspsykologi er vigtige elementer i den psykoterapeutiske, analytiske del.
 • Kreativitetsteori, kunstnerisk æstetisk teori og legens udviklingspsykologi er fundamentet for de tre aktive kreative processer.
 • Kognitiv teori og neuropsykologi inddrages også.