springbraettet_bordtennis

”Fælles normer og regelsæt – til gavn for den enkelte”

’Frihed under ansvar’ er et grundlæggende princip på Springbrættet – og til det hører en række regler og normer, som alle elever skal følge.

Regler og normer er ikke til for, at man skal rende rundt og kontrollere hinanden eller banke hinanden oven i hovedet. Men de skaber de nødvendige rammer for, at vi kan være sammen på en god måde, hvor der er plads til alle, og hvor alle får mest muligt ud af opholdet.

De nedenstående normer, hverdagsskikke og regler kan således ses som vigtige færdigheder, der skal til for, at man kan begå sig socialt og være medvirkende til at skabe en god atmosfære på Springbrættet.

 

Normer og hverdagsskikke

 • Vi møder alle til aftalt tid og overholder aftaler.
 • Vi følger alle aktivt den daglige struktur i huset og har en positiv og åben indstilling til de daglige begivenheder.
 • Vi holder vores rengøringsområder i orden og til aftalt tid (ellers påtales det af personalet eller de øvrige elever)
 • Vi rydder alle op efter os selv.
 • Vores værelser skal hver morgen fremtræde rene og opryddede.
 • Vi er alle synlige og isolerer os ikke på vores værelser.
 • Vi udviser overbærenhed og forståelse over for andres problemstillinger og svage sider.

Der vil naturligvis blive udvist forståelse for, at vi alle har vores stærke og svage sider af forskellige grunde, såsom alder, erfaring, livsstil osv. Det eneste, vi i bund og grund forventer, er:

 • at du bidrager med dit
 • at du gør dit bedste
 • at du er indstillet på at modtage konstruktiv kritik, så du kan bearbejde og udvikle både dine stærke og svage sider

Hvis bare du og alle andre gør en indsats på samtlige ovenstående områder, vil det give plads til det, som hele opholdet handler om – nemlig dig, og hvad du indeholder.

 

Husregler på Springbrættet

 • Der må på ingen måde indtages nogen form for stemningsregulerende midler. Dette gælder også alkohol.
 • Vold eller trusler om vold vil på ingen måde blive accepteret.
 • Udøvelse af hærværk eller anden ødelæggelse af Springbrættets inventar skal betales af eleven selv og vil blive trukket fra elevens lommepenge.
 • Diskriminerende og undertrykkende udsagn og handlinger omkring herkomst, religion, politik, køn og seksualitet tolereres ikke på Slusen.
 • Alkoholtest og urinprøver vil blive foretaget jævnligt – uden varsel.
 • Udlevering af egne mobiltelefoner sker i hverdage kl. 16.00 til kl. 22.00 samt i weekender (efter rengøringsområder er rengjort) frem til kl. 22.00.
 • Spil om penge er ikke tilladt.
 • Der er mødepligt til alle skemalagte møder og aktiviteter.
 • Det er ikke tilladt at forlade stedet alene.
 • Til dagligt skal man være på sit værelse kl. 22.30.
 • Telefontid er hver dag mellem kl. 12.30-13.00 samt kl. 16.00-22.00.
 • Lommepenge udbetales hver onsdag.
 • Post udleveres hver dag til middag.