– Galleri med billeder fra Slusen

”Afgiftning og stabilisering – for dig, som ønsker et stoffrit liv”

Slusen er et afgiftnings- og stabiliseringstilbud, der tilrettelægges som individuelle forløb.

Slusens primære formål er afgiftning og stabilisering af stofmisbrugere, herunder behandling for elever, der har været i tilbagefald. Gennem tæt kontakt, undervisning, oplevelser og praktiske gøremål er det målet, at eleven bliver afklaret, motiveret og forberedt til et videre stoffrit liv og evt. primær behandling.

  • Sted: Oksbøl
  • 14 pladser
  • Varighed: 3 uger til 6 mdr alt efter den enkeltes forløb.

Et afgiftningsforløb inkluderer: stabilisering og afklaring i døgnregi, evt. psykiatrisk vurdering i forlængelse med afgiftning, medicinsk stabilisering, kontaktpersonsordning, undervisning og terapi, faste aktiviteter samt motion og udflugter m.v.

Målgruppe

Slusens primære formål er afgiftning og stabilisering af stofmisbrugere, herunder behandling af elever, der har været i tilbagefald.

Målgruppen er fortrinsvis for personer mellem 17 og 42 år, som har en misbrugsproblematik og som ønsker sig et stoffrit liv. DSI Springbrættet er godkendt til at må huse op til 5 personer på 17 år.

Målsætning

Udover afgiftning og stabilisering fokuserer Slusen på, at den enkelte elev – gennem tæt kontakt, undervisning, oplevelser og praktiske gøremål – bliver afklaret, motiveret og forberedt til et videre stoffrit liv, eventuelt fulgt op af primær behandling.

Målet er at skabe en indre forandring og bearbejdning hos eleven, der giver motivation til at tage ansvar for eget liv og se værdierne i et stoffrit liv.

Behandlingsforløb

Et afgiftnings- og stabiliseringsforløb varer typisk ca. 2-8 uger, men er meget afhængigt af misbrugets omfang og elevens fysiske og psykiske velbefindende. Læs mere om Slusens forskellige behandlingstilbud.

Såfremt eleven efterfølgende videregår til primærbehandling i andet regi end DSI Springbrættet, vil det foregå i tæt samarbejde med kommunen og behandlingsstedet. Alle elever får en afsluttende status på skrift. Ved længere forløb bliver der ligeledes lavet en opfølgningsstatus samt et statusmøde, hvis dette ønskes.

Metode

Behandlingsmetoden bygger på DSI Springbrættets generelle behandlingsideologi.

Et behandlingsforløb vil altid blive tilpasset den enkelt elevs situation, da vi arbejder ud fra terminologien: ”For at behandle eleverne ens, er vi nødt til at behandle dem forskelligt”.

I terapien har vi en socialpædagogisk, kognitiv og psyko-dynamisk tilgang. Den enkelte elev skal bl.a. arbejde med at adskille den ”stoffrie del” fra den ”misbrugende del”. Det er ligeledes vigtigt, at eleven bliver bevidst om egne handlemønstre og adfærd samt opnår redskaber til håndtering af stoftrang. Der lægges derfor stor vægt på motivationsfaktoren, da den har stor betydning for både behandlingsarbejdet såvel som fastholdelsen af et stoffrit liv. Læs mere om vores terapiformer her

Derudover vægtes det, at behandlingen sker i tæt samarbejde med læge/psykiater og sygeplejerske, da den medicinske del er af stor betydning i et afgiftningsforløb.

Rammer og beliggenhed

Slusen har til huse i en trelænget landejendom, beliggende uden for Oksbøl, ca. 15-20 minutters kørsel fra Varde. Huset ligger i idylliske omgivelser, omgivet af plantager og med udsigt ud over Ho Bugt. Der er således gode muligheder for at lave forskellige former for aktiviteter på stedet.

Hertil har Slusen et 50 kvadratmeter stort træningsrum, som bl.a. indeholder løbebånd, styrketræningsmaskiner, spinningcykler, boksebold mv. Udenfor er der en stor have med bålplads og stor terrasse mellem de to længer.

Slusen har 14 enkeltværelser. Værelserne er hyggeligt møbleret og med TV. Derudover har Slusen et stort køkken/alrum, et lille tekøkken, en spisestue, to opholdsstuer, to badeværelser, et lille toilet med bad samt et rum med spa og sauna.

Visitation

Visitationen til Slusen forestås altid af Slusens afdelingsleder eller Slusens stedfortræder. Der er ved visitationen mulighed for at aftale en tid for et forbesøg, hvor eleven – udover at se stedet, eleverne og personalet – kan få et indgående kendskab til Slusens koncept samt blive orienteret om rammer og regler, da vi mener, det er vigtigt, at eleven selv har sagt ’ja’ til tilbuddet. Det er dog ikke en betingelse for indskrivning.

Alle elever, der indskrives på Slusen, får tildelt en kontaktperson og en kontaktelev.