behandlingsformer_springbraettet

Familieopstilling - en ny terapiform på Springbrættet

Hvad er Familieopstilling? På en måde siger navnet det hele og så alligevel ikke. Familieopstilling betyder, at man “opstiller” sin familie, og har mulighed for at se familiedynamikken udefra.

Familieopstilling laves oftest i grupper, men man skal ikke have sin familie med for at lave en Familieopstilling. Man kan også arbejde med metoden i en individuel terapi. Når man laver Familieopstilling i grupper, bruges de øvrige deltagere som “repræsentanter” for familiens medlemmer. Det betyder, at man vælger repræsentanter for eksempelvis sin mor, far, sig selv og sine søskende.

Hvis en Familieopstilling foregår i en individuel sammenhæng kan man bruge figurer, gulvmarkører eller visualisering. Fælles for repræsentationerne – uanset om det er med personer, figurer eller andre markører – er at skabe et ydre billede af fokuspersonens indre virkelighed.

Familieopstilling er en metode til at afdække, belyse og bearbejde de skjulte strukturer, som menneskelige relationer er formet efter og styret af. Med Familieopstilling ønsker man at synliggøre disse strukturer, for at forstå udfordringer og forhindringer, ganske som man kan synliggøre forløsninger og forandringsmuligheder i menneskelige systemer og relationer.

Metoden er en bevidstgørende, konstruktiv og fremadrettet procesmodel, hvor man ud fra grundlæggende indsigter og principper om menneskelige og levende systemer forsøger at genskabe sunde og velfungerende relationer og systemer.

Opstilling – Selve ordet ’opstilling’ henviser til at man stiller et ydre billede af en aktuel relation eller et system op som på en scene, hvor en indre oplevelse af virkeligheden bliver sansemæssigt synliggjort og visualiseret. Denne iscenesættelse afslører de pågældende dynamikker, mønstre og forviklinger.

Det indre bliver til noget ydre, visuelt og konkret, som eksempelvis en begrænsende følelse, situation eller problemstilling, som på denne måde bliver sat i scene – altså opstillet – uden for én selv.

Hvor stammer Familieopstilling fra?

For over 30 år siden sammenfattede den tyske filosof og psykoterapeut Bert Hellinger metoder og discipliner på baggrund af sin omfattende psykologiske erfaringer og mangeårige arbejde med mennesker og metoden familieopstilling begyndte at tage form. Det skulle hurtige vise sig at blive et af de mest skælsættende og banebrydende værktøjer i nyere tid. Metoden skiller sig væsentligt ud fra andre metoder, ikke kun i form og udførelse, men også ved at skabe forandring og forsoning på områder som almindeligvis er yderst vanskellige at få fat på. Essensen i familieopstilling handler om, hvordan mennesker helt konkret kan opleve friheden ved at finde sin plads i livet og at udleve sit potentiale i nærværet.

Hvordan er virkningen på en Familieopstilling?

Der er ingen grænser for hvor mange opstillinger man kan lave, men en Familieopstilling kan afdække komplekse sammenhænge og dynamikker, som man almindeligvis ikke kan tænke sig til. Der arbejdes også på et kognitivt niveau, men metoden er især virksom, da der tages fat i dybe dele af hukommelsen, som er båret af krop og følelser.

To veje – et mål når man ønsker at arbejde med afhængighed og misbrug

I Familieopstilling anskuer vi afhængighed ud fra to perspektiver. Det familiemæssige perspektiv, der ofte går gennem generationer samt det individuelle eksistentielle perspektiv, som er måden den enkelte forvalter sit liv på og træffer valg herefter. Det er svært helt at adskille de to perspektiver som oftest er viklet ind i hinanden og på hver sin måde styrer vores handlinger. Samtidig kan de to perspektiver være med til at kortlægge indsatsen samt på hver sin måde bidrage med indsigter og erkendelser omkring misbruget.