slusen_bord

”Fast program med mange aktiviteter og struktur i højsædet”

I løbet af ugen veksles mellem faste daglige rutiner og pædagogisk støttende behandling i trygge rammer

Dagligdagen på Slusen er skemalagt ud fra et fast ugeprogram, hvor struktur er i højsædet. Alle aktiviteter hviler på et socialpædagogisk grundlag. Fokus er lagt på de helt basale færdigheder, der skal til for at fungere i en hverdag. Hertil er fokus, at det enkelte individ indgår i et aktivt samspil med sine relationer og omgivelser.

Programmet vil altid tage udgangspunkt i den enkeltes behov og ressourcer. Det tilstræbes, at man følger ugeprogrammet i det omfang, man kan, og i forhold til hvor langt man er i afgiftningsforløbet.

Faste aktiviteter i ugeprogrammet

Gruppemøder

Hver dag er der gruppemøde. Gruppemødet tager udgangspunkt i den enkelte elevs psykiske og fysiske velbefindende, ligesom der arbejdes på at give eleverne en øget indsigt i misbrug og konsekvenserne heraf.

Husmøder

På husmøderne evaluerer vi ugen der gik og laver en ny fordeling af praktiske gøremål i huset (fx madplan og fordeling af rengøringsområder). Derudover bliver der planlagt aktiviteter og informeret om bl.a. indskrivning af nye elever, leders fravær, ændring i planer mv.

Lægekonsultation

Hver tirsdag er der lægekonsultation i samråd med Slusen sygeplejerske. Her lægges der vægt på den medicinske del vedrørende afgiftning/nedtrapning samt psykiatriske og helbredsmæssige diagnoser.

Praktisk/pædagogisk dag

Arbejdet består for det meste af almindelig vedligeholdelse af bygninger samt pasning af udendørsarealer. Med arbejdstræning kan vi se, hvorledes eleven fx er stand til at tage et ansvar, strukturere sit arbejde og ikke mindst fuldføre arbejdet. Det er i det hele taget målet, at det skal ligne en ”almindelig” families hverdag med de opgaver, der hører til i dagligdagen. Arbejdet kan også være af kreativ art, fx tegne og male.

Undervisning

En gang om ugen er der undervisning. Målet med undervisningen er at give eleverne en større selvindsigt i egne handlemønstre, forsvarsmekanismer, adfærd og eget liv. Stoftrang, konsekvenser af misbrug, clean/misbrug, ansvar for eget liv og misbrugsadfærd er gennemgående temaer.

Aktiviteter og fritid

Hver anden søndag er der aktivitetsweekend, hvor eleverne tager ud af huset til en aktivitet. Eleverne planlægger aktiviteten i samarbejde med en medarbejder. Aktiviteten kan både være en fysisk, kulturel og sjov aktivitet.

NADA

Alle elever tilbydes NADA. NADA er øre-akupunktur, der skaber balance og genopbygger kroppens evne til selvhelbredelse. På Slusen bruger vi NADA som et vigtigt supplement til behandling af misbrug og afhængighed. NADA erstatter ikke den medicinske behandling, men supplerer den og kan være med til at reducere medicinforbruget.

NADA-behandling letter både på de fysiske og psykiske symptomer i de forskellige faser af afgiftningen og fremmer udbyttet af den øvrige behandling. NADA-behandling letter fx på stoftrang, abstinenser, psykisk uro, stress, tankemylder, angst, irritabilitet, søvnløshed og mareridt. NADA-behandling fremmer derudover motivation, bevidsthed om følelser og fokuseret tænkning.