“En god støtte efter endt behandling”

Den første periode efter endt behandling kan være svær for mange elever med øget risiko for tilbagefald. Vi tilbyder derfor efterbehandling, så eleven får den nødvendige støtte til at tackle hverdagens udfordringer uden brug af stemningsregulerende midler.

Efterbehandling kan ses som et sikkerhedsnet og indebærer, at eleven med god samvittighed kan ringe til os eller tage hen til et af vores udslusningshuse, hvis han eller hun får behov for ekstra hjælp og støtte.

 

Vores efterbehandlingstilbud tilpasses den enkelte elevs behov og kan inkludere:
  • Deltagelse i møder og undervisning i udslusningshusene
  • Terapi hver 14. dag (eller som ”klippekortsordning”)
  • Vejledning og støtte efter behov (fx vedrørende netværk, økonomi, beskæftigelse og kontakt til offentlige myndigheder)
  • Deltagelse i selvhjælpsgruppe i Esbjerg (for personer, der har gennemført et behandlingsforløb)
  • Besøg fra kontaktperson ca. en gang om ugen
  • Mulighed for at kontakte telefonisk bagvagt døgnet rundt ved fare for tilbagefald og andre akutte problemstillinger

Generelt vil udslusningshusenes døre være åbne for eleven, ment på den måde at eleven må komme efter behov og eventuelt overnatte, hvis eleven oplever et behov for dette.

Målet er således at give eleven den nødvendige støtte til at komme igennem den udfordrende overgangsfase fra behandlingsmiljø til et selvstændigt, almindeligt hverdagsliv i samfundet.