”Kompetente medarbejdere i alle led er vores styrke”

Forstander

Susanne Holden

Afdelingsleder for behandlingscentre

Frederikke Mølgaard

Bestyrelse

Formand Søren Kokkenborg, advokat
Næstformand Ib Dam Schultz, fhv. direktør Esbjerg Kommune
Sekretær og kasserer Susanne Holden
Bestyrelsesmedlem Henrik Rindom, psykiater

Ekstern supervision

Springbrættet får ekstern supervision hver sjette uge af Arne Jacobsen, som er psykolog og uddannet krops-/gestaltterapeut.

Fast personale

Vi har en bred vifte veluddannede medarbejdere, som hver især udfylder de områder, der er nødvendige for det bedste forløb.

Vi tror på, at den højeste kvalitet i døgnbehandlingsarbejdet opnås med behandlere, der har en socialfaglig grunduddannelse, dvs. er uddannet som socialpædagog, socialrådgiver, lærer eller sygeplejerske.

Efteruddannelse af personalet prioriteres også meget højt. Vi tilstræber derfor, at alle medarbejdere, uanset funktion, får et et-årigt grundforløb i psykoterapi med fokus på misbrug. Det betyder ikke, at alle skal være terapeuter. Men den enkelte medarbejder skal besidde en grundviden omkring den psykoterapeutiske indsats, da vi mener, at dette vil øge den enkeltes bevidsthed om en helhedsorienteret behandling.