Personalet i de to udslusningshuse er alle ansatte hos DSI Springbrættet og har dermed indgående kendskab til og erfaring med misbrugsbehandling.

Afdelingsleder for begge udslusningshuse er Frederikke Mølgaard, der har kontor i Kæruphus og bærer det overordnede ansvar for indholdet i behandlingen og kulturen i husene. Derudover er der ansat en pædagog, der primært har ansvar for eleverne og dagligdagen på Holbergs Allé. Pædagogen varetager også enkelte funktioner i Kæruphus.

Terapien ydes af terapeuter fra DSI Springbrættets eget regi samt en fast tilknyttet psykolog. Der er desuden en pedel ansat til at stå for vedligeholdelse af de fysiske rammer.

 

Personale i udslusning
Frederikke Mølgaard

Afdelingsleder i DSI-Springbrættet

Certificeret psykoterapeut MPF
Socialrådgiver
Handelsudd.

Ditte Lykke Pedersen

Udslusnings-ansvarlig

Certificeret psykoterapeut
Misbrugsvejleder
Cenaps