Slusen kontor

Fælles retningslinjer – til gavn for den enkelte

Husregler for elever på slusen

 • Der må på ingen måde indtages nogen form for stemningsregulerende midler. Dette gælder også alkohol.
 • Vold eller trusler om vold vil på ingen måde blive accepteret.
 • Udøvelse af hærværk eller anden ødelæggelse af Slusens inventar kan – alt efter situationens omfang – kræves betalt af eleven selv.
 • Diskriminerende og undertrykkende udsagn og handlinger om herkomst, religion, politik, køn og seksualitet tolereres ikke på Slusen.
 • Alkoholtest og urinprøver vil blive foretaget jævnligt – uden varsel.
 • Det er ikke tilladt at have mobiltelefon.
 • Spil om penge er ikke tilladt.
 • Det er ikke tilladt at forlade stedet alene.
 • Til dagligt skal man være på sit værelse kl. 22.30, i weekenden kl. 23.30.
 • Telefontid er hver dag mellem kl. 15.00 -18.00.
 • Post udleveres til middag og skal åbnes på kontoret.