”Mange års erfaring som byggesten”

DSI Springbrættet er skabt på baggrund af mange års erfaring inden for arbejdet med misbrug. Dels erfaringer fra det forebyggende og opsøgende arbejde, og dels fra arbejdet med døgnbehandling, både socialpædagogisk og terapeutisk.

Milepæle i DSI Springbrættets historie:
  • Springbrættet etableres den 1. maj 1999 af Michael S. Holden.
  • I 2009 åbnede vi yderligere et udslusningstilbud med plads til tre elever i Esbjerg på Holbergs Allé. Dette skete på baggrund af, at vi i en årrække erfarede, at mange elever fra Kæruphus valgte at bosætte sig i Esbjerg efter endt behandling.

Se video fra vores 10 års jubilæum i 2009: