Springbrættet_tilbygning

”Fast program med mange aktiviteter og struktur i højsædet”

Der veksles mellem faste daglige rutiner og pædagogisk støttende behandling i trygge rammer

Dagligdagen på Springbrættet består af møder, oplæg, undervisning, terapi og arbejdstræning. Programmet vil tage udgangspunkt i den enkelte elev, elevsammensætningen og de situationer, der måtte opstå undervejs i forløbet.

Programmet er skabt med tanke på, at det skal ligne en families hverdag. Dvs. at der i ugeskemaet indgår elementer, som er med til at skabe en fællesskabskultur, samtidig med at de skal være med til at igangsætte og fastholde en positiv udvikling hos den enkelte.

 

Morgenmøde:

Hver morgen har vi morgenmøde. Her fortæller hver enkelt, også personalet, om hvordan man har sovet, hvordan ens morgen har være, hvad man tænker om dagen i dag og i det hele taget, hvordan man har det.

 

Stormøde:

Hver mandag samles elever og personale til stormøde. Ved mødet står alt åbent. Emner kan fx være: opsamling på weekenden, praktiske meddelelser, konflikter skal måske tages op, gennemgang af kalender m.m.

 

Arbejdstræning:

Arbejdet består for det meste af almindelig vedligeholdelse af bygninger samt pasning af udendørsarealer. Man har selv stor indflydelse på, hvad man laver – blot man er i gang. Med arbejdstræning kan vi se, hvorledes eleven fx er med til at tage et ansvar, strukturere sit arbejde og ikke mindst fuldføre det. Målet er, at det skal ligne en ”almindelig” families hverdag med de opgaver, der hører dagligdagen til.

 

Husmøde:

På mødet evaluerer vi ugen, der gik, og laver ny fordeling af praktiske gøremål i huset (herunder madplan og fordeling af rengøringsområder). Ved møderne er der altid en medarbejder, som deltager.

 

Individuel terapi:

Eleven vil modtage individuel terapi én gang ugentligt, hvor der vil blive arbejdet med dybereliggende grundkonflikter og traumer.

 

Aktiviteter og fritid:

Hver anden weekend vil der være en aktivitet ud af huset. Det kan fx være gokart, paintball, fisketur, bowling, museumsbesøg, udflugt i naturen m.m. Desuden tilbyder huset forskellige muligheder for aktivitet, såsom: bordtennis, dart, styrketræning, udendørs hockey, fodbold og stort set alle former for spil.

 

NA-møde:

Hver søndag tilbyder vi eleverne at tage til NA-møde i Esbjerg. Det er frivilligt, om man vil deltage, men vi opfordrer alle elever til at prøve det af, da det er en god mulighed for at få opbygget et netværk, der kan være en hjælp, når man senere skal bo på egen hånd og fortsætte livet som stoffri.

 

Besøg:

Det er tilladt at få besøg den først kommende besøgsweekend, efter indskrivning. Herefter kan man få besøg hver anden weekend. Man må dog kun modtage besøg af de nærmeste pårørende, og kun hvis de ikke er aktive misbrugere.