”Ansvar for eget liv og egen hverdag”

Kæruphus er et bofællesskab for elever, der har gennemført et døgnbehandlingsforløb og har opnået stoffrihed. På Kæruphus kan eleverne – inden for trygge rammer – øve sig i at tage ansvar for eget liv og egen hverdag, bl.a. via et uddannelses-/ praktikforløb, som tilpasses den enkelte elev.

  • Antal pladser: 5
  • Varighed: Efter aftale
  • Sted: Kærup

Et udslusningsforløb inkluderer: uddannelses- og erhvervs- vejledning, tilrettelæggelse af praktik-/uddannelsesforløb, individuel terapi, husmøder og undervisning, boligafklaring, kontakt til selvhjælpsgrupper m.m.

Målgruppe

Målgruppen er elever, der har gennemført et døgnbehandlingsforløb på Springbrættet. Vi modtager også gerne elever, der har gennemført et behandlingsforløb andetsteds og opnået stoffrihed.

Målsætning

Målet for udslusningsforløbet på Kæruphus er at skabe et miljø, hvor den enkelte elev får tilegnet sig de nødvendige kompetencer til at være ”leder” i eget liv og kunne tackle livets udfordringer uden brug af stemningsregulerende midler.

Under udslusningsforløbet vil det blive afdækket, om eleven har brug for ekstra støtte (såsom efterværn) efter endt behandling og udskrivelse til egen bolig.

I udslusningsforløbet på Kæruphus vil der bl.a. blive arbejdet med følgende områder:

  • Beskæftigelse og uddannelse
  • Økonomi og budgetlægning
  • Boligafklaring
  • Relationer og netværk
  • Struktur i hverdagen
  • Kompetencer til at forblive stoffri

Behandlingsforløb

Udslusningsforløbet tilpasses altid den enkelte elev. Nogle elever har fx behov for en ”blød” overgang fra primær behandling til udslusning, hvor eleven i en overgangsperiode fortsat deltager i programmet på Springbrættet.

Som udgangspunkt tilstræber vi, at eleverne påbegynder praktik- eller uddannelsesforløb senest 14 dage efter ankomsten til Kæruphus. Som oftest lægges der allerede en plan for praktik- eller uddannelsesforløbet hen mod slutningen af det primære behandlingsforløb.

Efterhånden som udslusningsforløbet skrider frem, vil eleven gradvist få tildelt mere ansvar, f.eks. ved at eleven får øget bevægelsesfrihed og selv skal stå for at forvalte sin fritid. Et øget ansvar gælder også de store beslutninger, der skal tages i forhold til fremtidig bosættelse og beskæftigelse.

Rammer og beliggenhed

Kæruphus har beliggenhed i Kærup by ca. 1 km fra Springbrættet. Huset har tidligere fungeret som byens forsamlingshus, men er i dag indrettet som en ganske almindelig, hyggelig villa.

Se galleriet øverst på siden.

Dagligdag

Under udslusningsforløbet får eleven selv ansvar for at strukturere sin hverdag og skal selv stå for at komme op om morgenen, holde sit værelse rent, vaske tøj osv. Vi stiller også krav om, at eleven deltager aktivt i at få huset til at fungere. Alle skal således indgå i en madordning og hjælpe til med indkøb, rengøring af fællesområder og pasning af have. Der gives støttende vejledning til de enkelte praksisområder efter behov.

Det er vigtigt, at den øgede bevægelsesfrihed bliver brugt til at ”øve sig i” at komme i kontakt med andre mennesker uden for Kæruphus’ regi. Eleven skal derfor udfordre sig selv ved at tilegne sig nye fritidsinteresser og hobbyer. Derudover bliver eleverne introduceret til Netværksmøde i Esbjerg og NA-møder i Varde og Esbjerg.

Læs mere om dagligdagen og retningslinjer i vores brochure om udslusning

Praktik- /uddannelsesforløb

En vigtig del af udslusningsforløbet består i, at eleven er beskæftiget, enten i form af uddannelse eller et praktikforløb. Vi tilstræber, at eleven har påbegyndt et praktik- eller uddannelsesforløb senest 14 dage efter ankomst til Kæruphus.

I slutningen af den primære behandling eller i begyndelsen af udslusningsforløbet vil elevens aktuelle livssituation bliver afdækket (herunder elevens faglige baggrund, ressourcer, kompetencer, beskæftigelsesmæssige interesser og ønsker for fremtiden). Ud fra dette besluttes det, hvilket praktik- eller uddannelsesforløb, der vil være relevant for eleven at påbegynde.

Gennem hele udslusningsforløbet vil eleven modtage løbende uddannelses- og erhvervsvejledning, hvor der evalueres og lægges planer for elevens fremtidige beskæftigelsessituation.

Et uddannelsesforløb foregår altid i tæt samarbejde med studievejlederne på enten VUC Vest, Handelsskolen Varde, EUC Vest eller anden uddannelsesinstitution. Derudover samsamarbejder vi med UU Sydvestjylland, Studievalg Sydjylland samt EGU- og STU-vejledere.

Pris

Priser for behandling på Kæruphus (per 1. januar 2024)

Ophold
kr. 30.967,00 pr. md. / kr. 1.018,09 pr. dag

Kost
kr. 2.527,00 pr. md. / kr. 83,08 pr. dag

Logi
kr. 1.867,00 pr. md. / kr. 61,38 pr. dag

I alt
kr. 35.361,00 pr. md. / kr. 1.162,55 pr. dag

Priser reguleres én gang årligt den 1. januar.

Tilsyn

Download Kæruphus’ tilsynsrapporter her:

Kæruphus’ Tilsynsrapport

Kvalitetsmodel Springbrættet