– Galleri med billeder fra Springbrættet

”Målrettet og koncentreret behandling med mennesket i fokus”

Døgnbehandling for stofmisbrugere, fortrinsvis i alderen 17 – 35 år

På døgninstitutionen Springbrættet tilbyder vi et målrettet og koncentreret behandlingsforløb, hvor vi gennem terapi, undervisning og socialpædagogiske tiltag hjælper den enkelte elev til at blive opmærksom på sig selv, lære sig selv at kende og ikke mindst acceptere sig selv som den man er. Dette skal danne udgangspunkt for, at man får lyst til at leve ”det gode liv” uden stoffer.

  • Antal pladser: 16
  • Varighed: 3-7 måneder
  • Sted: Kærup (Janderup)

Et behandlingsforløb inkluderer: varierende terapeutisk behandling og faste aktiviteter, herunder kontaktpersonsordning, undervisning, husmøder, individuel terapi, kunstterapi, praktiske opgaver, mulighed for kreative og fysiske aktiviteter, udflugter m.v.

Målgruppe

Springbrættet er for elever, der har gennemført et afgiftnings- og stabiliseringsforløb på Slusen. Målgruppen er fortrinsvis personer mellem 17 og 35 år (vi er godkendt til samlet at må have op til 5 personer på 17 år boende).

Målsætning

Med stor vægt på psykoterapien er det målet med behandlingen, at eleven får en større indsigt i sig selv, sin egen historie og sin samtid (samfundet og verden). Denne øgede selvindsigt skal danne grundlag for, at eleven kan finde motivation til at tage ansvar for eget liv og få lyst til at skabe forandring, hvor der er behov for det, herunder blive afklaret i forhold til stoffer (kunne sige ’nej’).

Behandlingsforløb

Et behandlingsforløb på Springbrættet tilrettelægges individuelt – i samarbejde med eleven og kommunen. Et forløb kan vare fra 4-7 måneder, afhængig af den enkelte elevs kompetencer samt fysiske og psykiske velbefindende. Behandlingen vil være meget målrettet og koncentreret, da det er et forholdsvist kort døgnophold.

I første del af forløbet udarbejdes en handlingsplan med målsætninger for opholdet. Som forløbet skrider frem vil eleven få tildelt et større ansvar – både for sig selv og husets fællesskab. Læs mere om behandlingsforløb og faser her

Metode

Behandlingsmetoden bygger på DSI Springbrættets generelle behandlingsideologi (under profil). Vi arbejder bl.a. ud fra et eksistentielt værdigrundlag og Maslows behovspyramide, da vi mener, den er en god pejling på menneskets grundlæggende behov for at have et godt liv.

Vi lægger stor vægt på psykoterapien, da det først og fremmest er på det indre plan, der skal skabes en forandring – en forandring, som senere skal vise sig på det ydre plan i form af ændret adfærd. Igennem terapien hjælper vi eleven til at finde årsagen til misbruget, bearbejde det og samtidig finde sine egne indre værktøjer/redskaber til at fastholde sig selv i stoffrihed og tage ansvar for sig selv.

Læs mere om terapiformer her under profil

Rammer og beliggenhed

Springbrættet har til huse i en trelænget tidligere landbrugsejendom fra 1877. Huset har tilhørende grønne arealer og ligger i et naturskønt område ca. 7 km uden for Varde og 25 km nord for Esbjerg, tæt på Blåvand og Vejers Strand.

Huset har 17 værelser, hvoraf det ene er så stort, at det til tider bliver brug som dobbeltværelse. Huset og området omkring Springbrættet giver også rig mulighed for aktiviteter, såsom bordtennis, dart, styrketræning, udendørs hockey, fodbold og stort set alle former for spil.

Se galleriet øverst på siden.

Visitation

Visitation til Springbrættet forestås altid af Springbrættets afdelingsleder. Der er ved visitationen mulighed for at aftale en tid til et forbesøg, hvor eleven – udover at se stedet, eleverne og personalet – får et indgående kendskab til Springbrættets koncept samt bliver orienteret om rammer og regler. Vi mener, det er vigtigt, at eleven selv har sagt ’ja’ til Springbrættet.

Efter visitation og forbesøg aftales dato for behandlingens start.