Læs aktuel information vedrørende DSI Springbrættet og de forskellige behandlingscentre:

Maj 2013: Orientering fra DSI Springbrættet

Som I sikkert er bekendt med, afgik min mand og centerleder for DSI Springbrættet, Michael Holden ved døden den 23. februar 2013. Det skete meget pludseligt og kom som et chok for os alle. Michael blev ramt af en sjælden og hastigt fremadskridende kræftsygdom. Han døde efter kun 10 dages indlæggelse på hospitalet.

Michael var primus motor i opstarten af først Springbrættet og senere etablering af en række behandlingssteder under Den Selvejende Institution Springbrættet. Han var med til at indarbejde metoder og skabe et behandlingsmiljø, som gav en særlig tilgang til eleverne, og som har været medvirkende til stedets succes.

Springbrættet vil fortsætte behandlingsarbejdet efter de samme metoder og det samme idégrundlag, som vi har haft siden starten – selvfølgelig med den løbende tilpasning der er nødvendig for at holde os i front som behandlingsinstitution. Takket være dygtige, engagerede medarbejdere og ledelse samt en aktiv og kompetent bestyrelse er vi overbevist om, at vi fortsat vil være til hjælp for mange elever.

Pr. den 15. april 2013 blev jeg ansat af bestyrelsen som ny forstander på DSI Springbrættet og jeg vil arbejde for at vi fremover vil kunne tilbyde et ligeså kvalificeret, professionelt og engageret behandlingsarbejde som hidtil.

 

Med venlig hilsen

Susanne Holden
Forstander

 

Citat;
Michael min dyrbare mand, soulmate, chef og kollega …
DU VAR EN SOL SOM FIK VISNE BLOMSTER TIL AT SPIRE IGEN…
DSI Springbrættet har mistet en funklende Stjerne.
Dit / vores livsværk, jeg vil gøre mit bedste for at det lever videre.